Regeringen satsar 3,2 miljarder per år på fler hyresrätter

Regeringen remitterar idag en förordning om ett investeringsstöd på 3,2 miljarder per år för att öka nybyggnationen av små, klimatsmarta och billiga hyresrätter. Investeringsstödet är ett av flera bostadspolitiska åtgärder som regeringen föreslår för att uppnå målet om minst 250 000 bostäder till 2020. Investeringsstödet beräknas att räcka till ungefär 15 000 nya hyresrätter per år.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Mehmet Kaplan