Regeringen satsar 62 miljoner på miljö- och klimatteknik

Regeringen satsar 62 miljoner 2016 på att förstärka utveckling och användande av miljö- och klimatteknik. Tre myndighets-uppdrag banar väg för en ny generation miljöteknik, nya testbäddar samt ökad resurseffektivitet och återvinning.