Regeringen satsar stort på eftersatt socialtjänst

Replik på debattartikel i Dagens Samhälle, 20 maj 2016
Läget i kommunernas socialtjänster har länge varit pressat, inte minst på grund av de försämringar som alliansen genomförde och som ledde till att många människor hamnade i kommunens försörjningsstöd. Regeringen har sedan dag ett arbetat hårt med dessa frågor och de avsatta välfärdsmiljarderna bör delvis komma socialtjänsten till del, skriver barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.