Regeringen ser över styrningen av digitala tjänster

Regeringen gav igår, den 19 maj, Hans-Eric Holmqvist i uppdrag att leda utredningen ”Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning”. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2017.