Regeringen skjuter till 300 miljoner till drabbade kommuner

Den stora skogsbranden i Västmanland pågår alltjämt. För att stötta berörda kommuner samt jord- och skogsägare har regeringen idag enats om att tillföra medel till kommunerna samt vidta ett antal ytterligare åtgärder.

Pressmeddelande: Regeringen skjuter till 300 miljoner till drabbade kommuner

Finansdepartementet,
11 augusti 2014