Regeringen stärker bemanningen inom sociala barn- och ungdomsvården

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en stimulanssatsning för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Satsningen, som omfattar sammanlagt 210 miljoner kronor årligen 2016-2019, görs tillsammans med Vänsterpartiet.