Regeringen stärker djurskyddskontrollen med 30 miljoner kronor

Regeringen beslutar i vårändringsbudgeten 2016 om 30 miljoner kronor till djurskyddskontrollen. Pengarna fördelas mellan Jordbruksverket (5 miljoner kronor) och länsstyrelserna (25 miljoner kronor).