Regeringen stärker idrottsrörelsens folkhälsoarbete

Som ett led i regeringens mål att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation har regeringen beslutat att avsätta 500 000 kronor till Riksidrottsförbundet för att utveckla idrottsrörelsens arbete med folkhälsa.
– Att stärka och bidra till att utveckla idrottsrörelsens långsiktiga folkhälsoarbete är en investering och gynnar såväl idrottsrörelsen som hela samhället, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister.

Pressmeddelande: Regeringen stärker idrottsrörelsens folkhälsoarbete
Debattartikel: Idrott viktigt för att minska hälsoklyftorna

Socialdepartementet,
9 december 2014