Regeringen startar bredbandsskola

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att utarbeta och tillhandahålla ett utbildningsprogram riktat mot offentliga aktörer som bidrar till utbyggnaden av bredband med hög överföringshastighet.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Mehmet Kaplan