Regeringen stödjer kommunerna med att placera ensamkommande flyktingbarn

Regeringen har under hösten tagit en rad beslut och initiativ för att stödja kommunerna i arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Regeringen har föreslagit en ny form av placering av barn. Placeringsformen kallas Stödboende och ska gälla från årsskiftet.

Artikel på webbplatsen från Socialdepartementet, Regeringen, Åsa Regnér