Regeringen stödjer lokalt och regionalt arbete för att motverka självmord

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att ta fram ett förslag på utformning av en statlig kunskapsstyrning som ska kännetecknas av samordning, effektivitet och behovsanpassning. Folkhälsomyndigheten ska för uppdraget samråda med Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.

Uppdrag att föreslå en samordnad, effektiv och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning som stöd för lokalt och regionalt självmordspreventivt arbete

Socialdepartementet,
15 maj 2014