Regeringen svarar på Riksrevisionens utvärdering av nationella kvalitetsregister

Riksrevisionen har skrivit en rapport om statens satsningar på nationella kvalitetsregister i vård och omsorg: Statens satsningar på nationella kvalitetsregister – leder de i rätt riktning? I denna skrivelse till riksdagen lämnar regeringen sina bedömningar av Riksrevisionens rapport.

Skr.2013/14:204 Riksrevisionens rapport om statens satsningar på nationella kvalitetsregister

Socialdepartementet,
9 april 2014