Regeringen tar initiativ till lagförslag om ersättning för personer som steriliserats i samband med könsbyte

Fram till 2013 var det ett krav i könstillhörighetslagen att genomgå sterilisering i samband med könsbyte. Regeringen kommer att ta fram ett lagförslag som innebär att den som steriliserats i samband med könsbyte ska kunna ansöka om ersättning från staten. Förslaget ska nu arbetas fram som en departementspromemoria inom regeringskansliet.