Regeringen tar ytterligare steg för att göra plan- och byggprocessen snabbare, enklare och billigare

I dag beslutade regeringen att ge Statens geotekniska institut (SGI) i uppdrag att komplettera och implementera systemet Geokalkyl som används för planering av bebyggelse i tidiga skeden. Detta ska resultera i ett system som är mer användarvänligt och därigenom ytterligare effektivisera tidiga planeringsskeden.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Mehmet Kaplan