Regeringen tillsätter delegation för Sveriges genomförande av Agenda 2030

I dag presenterar civilminister Ardalan Shekarabi, biståndsminister Isabella Lövin och ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, Kristina Persson delegationen som har fått i uppdrag av regeringen att stödja och stimulera Sveriges genomförande av FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. Delegationen ska bland annat ta fram en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan samt uppmärksamma goda exempel på området.