Regeringen tillsätter råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige

På måndag den 14 december träffar regeringen representanter för landets kommuner och landsting, myndigheter och en representant från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) inom ramen för rådet för digitaliseringen av det offentliga Sverige. Rådet leds av it-minister Mehmet Kaplan.