Regeringen tillsätter samordnare för Life Science-sektorn

Regeringen har beslutat att tillsätta Susanne Ås Sivborg som samordnare för Life Science-sektorn i Sverige. I Sivborgs uppdrag ingår både att samordna insatser och identifiera utvecklingspotentialen för Life Science. Resultatet av arbetet ska ligga till grund för den Life Science-strategi som regeringen ska ta fram i höst.

Pressmeddelande: Regeringen tillsätter samordnare för Life Science-sektorn

Socialdepartementet, Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet,
23 juni 2014