Regeringen tillsätter två utredningar för ordning och reda i välfärden

Som en del i arbetet med att se till att varje skattekrona används till det den är avsedd för har regeringen i dag beslutat att tillsätta en ny delegation för att minska felaktiga utbetalningar och överutnyttjande av välfärden. Förutom denna delegation, som annonserades i regeringsförklaringen, tillsätts även en utredning om bidragsbrottslagen.