Regeringen tillsätter utredning av Sveriges insatser i Afghanistan

Utrikesminister Margot Wallström hälsade välkommen till årets första sommarfika med regeringen. Ett av dagens beslut vid regeringssammanträdet handlade om att tillsätta en utredning om Sveriges insatser i Afghanistan under åren 2002 – 2014.
Artikel på webbplatsen Från Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet, Utrikesdepartementet, Annika Strandhäll, Gustav Fridolin, Isabella Lövin, Margot Wallström, Sven-Erik Bucht