Regeringen utbildningssatsar mot fallolyckor

Regeringen beslutade idag att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en webbaserad utbildning om hur fallolyckor kan förebyggas inom hälso- och sjukvård samt inom social omsorg. I uppdraget ingår också att i dialog med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomföra en utbildningssatsning riktad till äldre kvinnor och män om hur de själva kan skydda sig mot fallolyckor.