Regeringen utnämner fler kvinnor till myndighetschefer än tidigare

Före valet 2006 var det ovanligt att regeringen annonserade efter myndighetschefer. 2007 förändrades detta genom ett nytt, öppnare och mer förutsägbart system för anställningsförfarande. Detta har inneburit att betydligt fler kvinnor har rekryterats än tidigare samt att rekrytering av personer utan tydlig politisk bakgrund har ökat markant.

Socialdepartementet,
25 juli 2014