Regeringen utreder delningsekonomins inverkan på svenska konkurrensförhållanden

Konkurrensverket ska analysera hur den växande delningsekonomin och e-handeln påverkar konkurrensförhållandena i Sverige. Det beslutade regeringen under torsdagens regeringssammanträde.