Regeringen utreder skärpta regler kring taxiverksamhet

Regeringen har idag tillsatt en utredning som ska se över regelverken för taxiverksamhet och samåkning. Det handlar bland annat om att se över hur och om användandet av taxameter kan göras obligatoriskt, se om en ny definition för taxiliknande verksamhet utan taxameter kan skapas och eventuellt lämna förslag, samt se över samåkning mellan privatpersoner.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Anna Johansson