Regeringen utreder trygghetssystemen ur ett internationellt perspektiv

En särskild utredare ska göra en översyn av vilka som ska omfattas av de svenska sociala trygghetssystemen. Detta för att underlätta samordningen av social trygghet för personer som rör sig till eller från Sverige. Sedan den förra översynen gjordes har bland annat människors och företags rörelsemönster ändrats och nya EU-regler tillkommit.

Pressmeddelande: Regeringen utreder trygghetssystemen ur ett internationellt perspektiv
Dir. 2014:109: Svensk social trygghet i en internationell värld

Socialdepartementet,
18 juli 2014