Regeringen utreder utökad beslutanderätt för Konkurrensverket

Regeringen har i dag tillsatt en utredning för att se över om Konkurrensverket bör få utökad beslutanderätt om sanktioner vid konkurrensöverträdelser. Till utredare utses kammarrättsrådet Eva Edwardsson. Eva Edwardsson ska utreda vilka förutsättningar som finns för att processerna ska kunna effektiviseras och förbättras.

Pressmeddelande: Regeringen utreder utökad beslutanderätt för Konkurrensverket

Näringsdepartementet,
30 april 2015