Regeringen utser nationell samordnare för Life science

Regeringen har i dag fattat beslut om att utse Anders Lönnberg till nationell samordnare för Life science. Samordnaren kommer att leda en expertgrupp med medlemmar från sektorns olika delar och ska även arbeta med frågor som initierats av Innovationsrådet. Samordnaren kommer att ha sitt uppdrag från och med 1 april till och med 31 december 2015.

Pressmeddelande: Regeringen utser nationell samordnare för Life science
Om Innovationsrådet

Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet,
1 april 2015