Regeringen utser ny ordförande för Donationsrådet

Regeringen har utsett Kenneth Johansson, landshövding Värmlands län, till ordförande i Nationella rådet för organ-och vävnadsdonation (Donationsrådet) vid Socialstyrelsen. Donationsrådet har bland annat till uppgift att vara ett kunskapscentrum och opinionsbildare och se till att allmänheten och kontinuerlig får information om donationsfrågor.

Om Donationsrådet på Socialstyrelsens webbplats

Socialdepartementet,
5 december 2014