Regeringen väljer att gå längre än EU-reglerna kräver när det gäller upphandlingslagstiftningen

Krav på villkor hämtade från kollektivavtal i offentlig upphandling skapar fler problem än vad man vill lösa. EU:s upphandlingsdirektiv har aldrig ställt krav på att Sverige ska införa krav på att villkor hämtade från Kollektivavtal i vissa fall ska ställas i offentliga upphandlingar. Nu väljer regeringen att gå längre än vad EU-reglerna kräver.