Regeringen värnar den personliga assistansen

Replik på debattartikel i Dagens Samhälle
Regeringens ambition är att finna en lösning som både ger en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans, och värnar den som ett viktigt sätt att skapa delaktighet i samhällslivet, skriver äldreminister Åsa Regnér.

Debattartikel från Socialdepartementet, Åsa Regnér