Regeringen vill avskaffa byggfelsförsäkringen

Regeringen överlämnade tisdagen den 4 mars en proposition till riksdagen med förslag på att upphäva lagen om byggfelsförsäkring.

Regeringen vill avskaffa byggfelsförsäkringen

Socialdepartementet,
4 mars 2014