Regeringen vill få bort pappersrecepten

Regeringen ger Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att utreda hur man kan minska eller helt avveckla användingen av tryckta receptblanketter för särskilda läkemedel. Syftet är att förbättra säkerheten för patienter och förskrivare och samtidigt minska läckaget ut i missbruksledet.

Uppdrag att minska utrymmet för manipulering av särskilda recept

Socialdepartementet,
26 juni 2014