Regeringen vill förstärka försvaret

Försvarsminister Peter Hultqvist och finansminister Magdalena Andersson presenterade den 12 mars nya satsningar på försvaret om 6,2 miljarder kronor. Det försämrade säkerhetspolitiska läget och behov av utveckling av försvarets operativa förmåga, har gjort att regeringen ytterligare avser att förstärka försvaret utöver de förstärkningar som regeringen redan har beslutat.

Artikel: Regeringen vill förstärka försvaret

Försvarsdepartementet,
12 mars 2015