Regeringen vill införa alkobommar

Regeringen har idag fattat beslut om att ge Trafikverket i uppdrag att analysera vilka hamnar som kan vara aktuella för att installera permanenta alkobommar, utifrån parametrar såsom nytta, effekt och trafikvolymer.

– Sverige är ett föregångsland när det kommer till trafiksäkerhet. För att fortsätta vara det också framöver behöver vi med nollvisionen som målbild titta på nya smarta lösningar. En sådan lösning är alkobommar i våra stora färjehamnar, de har visat sig vara väldigt effektiva, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Pressmeddelande: Regeringen vill införa alkobommar

Näringsdepartementet,
9 april 2015