Regeringen vill se högre klimatmål i EU

Under våren pågår förhandlingar om hur EU:s klimat- och energiramverk till 2030 ska se ut. Förslaget som EU-kommissionen presenterat innebär att EU ska minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent och att andelen förnybar energi ska uppgå till minst 27 procent till år 2030. Regeringen välkomnar EU-kommissionens förslag, men anser att ambitionsnivån behöver höjas. Exempelvis vill regeringen att utsläppen ska minska med sammantaget 50 procent till år 2030.

Debattartikel: EU bör sätta högre klimatmål
Läs om EU:s klimat- och energiramverk till 2030

Näringsdepartementet,
25 februari 2014