Regeringen vill skärpa insynen i offentligt finansierad privat vård och skola

Allt fler offentligt finansierade verksamheter inom vård, omsorg och skola drivs i privat regi och möjligheten till insyn har därmed minskat. Allmänheten bör ha insyn i vård, omsorg och skola som är offentligt finansierade.
Pressmeddelande Från Socialdepartementet, Gabriel Wikström