Regeringen vill slå ihop myndigheter

I höstas aviserade regeringen att man ville se över myndighetsstrukturen. Nyligen lyftes frågan i offentligheten när siffran för antalet myndigheter fick revideras från 342 till 367.

En översyn av de svenska myndigheterna ”upptäckte” nämligen 25 myndigheter som inte fanns med i det officiella registret.

Regeringen har tidigare beslutat att ge vissa myndigheter i uppdrag att inkomma med förslag på hur organisationsförändringarna kan genomföras.

Det är följande sammanslagningar som regeringen i ett första skede vill pröva:

  • Statskontoret inordnas i Ekonomistyrningsverket
  • Myndigheten för stöd till trossamfund inordnas i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
  • Konstnärsnämnden inordnas i Statens kulturråd
  • Fastighetsmäklarinspektionen inordnas i Konsumentverket
  • Myndigheten för arbetsmiljökunskap inordnas i Arbetsmiljöverket

Målet är att de tio myndigheterna ska bli fem från och med 2026.

Ministrar debatterar
Den 7 mars 2024 lyfte två ministrar den här frågan i ett debattinlägg Expressen. Det var Ebba Busch (KD), vice statsminister och näringsminister, samt Erik Slottner (KD), civilminister, som förklarade att organisationsförändringarna som nyligen påbörjats bara är början.

Ebba Busch. Arkivbild.

– Regeringen ser även över alla mindre myndigheter som har upp till 100 personer som arbetar heltid under hela året. Därtill granskas alla nämndmyndigheter, en myndighetskategori som aldrig tidigare har setts över på ett samlat och systematiskt sätt, skrev de båda KD-politikerna.

Statskontoret definierar

Statskontoret definierar en myndighet ”som en varaktig verksamhet med en egen instruktion i förordning eller lag.” Och vidare: ”Till myndigheter under regeringen räknar vi enbart permanenta verksamheter. Statliga förvaltningsmyndigheter, statliga affärsverk, domstolar och AP-fonderna ingår i vår definition av en myndighet.”  

I rapporten Statsförvaltningen i korthet 2023 redovisade Statskontoret att det 2023 fanns 342 myndigheter under regeringen. I Statskontorets pågående utredningsuppdrag Uppdrag att göra en översyn av nämndmyndigheter har det framkommit att det sedan många år finns ytterligare 24 stycken övervakningsnämnder samt en lokal värderingsnämnd. Statskontoret har därför uppdaterat sin myndighetsförteckning under våren 2024 till att innehålla sammanlagt 367 myndigheter.

Christian Ekström.

”Problem med myndighetsfloran”
Tidningen Näringslivet rapporterade om myndighets-Sverige den 21 mars 2024. Christian Ekström, vd för Skattebetalarna, berättar i reportaget att han inte blev ”särskilt förvånad” av nyheten att 25 nya svenska myndigheter upptäckts. Han menar att det varit ”allmänt känt att vi har väldigt många myndigheter och inte minst många små myndigheter som lätt glöms bort”. Enligt Ekström visar detta att ”det finns ett problem med myndighetsfloran och att man borde koncentrera uppdragen och slå ihop fler myndigheter.” Han anser att granskningen visar på en större problematik i hela den offentliga förvaltningen; ”att man faktiskt inte riktigt har koll på vart pengarna går.”