Regeringen vill stärka besittningsskyddet för dem som blivit utsatta för brott

Regeringen lämnade den 18 mars propositionen "Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster" till riksdagen.
I propositionen föreslår regeringen att man vid en eventuell uppsägning ska visa särskild hänsyn till om en försummelse kan förklaras med att en närstående utsatt hyresgästen för brott.

Prop. 2013/14:195Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster
Pressmeddelande: Ett stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster

Socialdepartementet, Justitiedepartementet,
18 mars 2014