Regeringen vill ta krafttag mot överskuldsättning

Omkring 400 000 personer finns i Kronofogdemyndighetens register med en samlad skuld på 70 miljarder kronor. Var fjärde har funnits i registret i 20 år eller mer. Allt för lite har gjorts för att vända utvecklingen och nu krävs åtgärder på en lång rad områden. Därför presenterar regeringen, efter en överenskommelse med Vänsterpartiet, en samlad strategi mot överskuldsättning i höstbudgeten.

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Per Bolund