Regeringen vill vässa industrins digitaliseringsarbete

Den digitala omställningen är en stor utmaning för svensk industri och förmågan att klara detta skifte kommer att avgöra Sveriges konkurrenskraft. Den tilltagande digitaliseringen och automatiseringen i svensk industri skapar förutsättningar för nya affärsmodeller och en effektivare produktion. Men med det följer även stora investeringskostnader och kompetensbehov.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Mikael Damberg