Regeringens äldreresa avslutas i Munkedal och Göteborg

Tisdag den 7 juni avslutar äldreminister Åsa Regnér sin äldreresa till ett antal kommuner med besök i Munkedal och slutligen Göteborg. Fokus under besöken är hur äldreomsorgen fungerar idag, hur kvalitén kan stärkas och vilka framtida utmaningar som finns. I Munkedal besöker Åsa Regnér ett äldreboende och i Göteborg ett kulturhus för seniorer. Media är välkomna vid båda kommunbesöken och i Göteborg sker en pressträff.