Regeringens ärendeförteckningar vecka 39, 2015

Till regeringssammanträdet torsdag den 24 september 2015.

Ärendeförteckning från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet, Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet, Miljö- och energidepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet, Utrikesdepartementet