Regeringens ärendeförteckningar vecka 42, 2015

Till regeringssammanträdet torsdag den 15 oktober 2015.

Ärendeförteckning från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet, Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet, Miljö- och energidepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet