Regeringens ärendeförteckningar vecka 43, 2015

Till regeringssammanträdet torsdag den 22 oktober 2015.

Ärendeförteckning från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet, Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet, Miljö- och energidepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet, Utrikesdepartementet