Regeringens ärendeförteckningar vecka 48, 2015

Till regeringssammanträdet torsdag den 26 november 2015.

Ärendeförteckning från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet, Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet, Miljö- och energidepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet, Utrikesdepartementet