Regeringens etableringspaket: boende och mottagande

För att skapa ett flyktingmottagande som är effektivt och solidariskt måste alla kommuner vara med och ta ansvar utifrån sina förutsättningar vad gäller arbetsmarknad, befolkningsstorlek och annat mottagande. Regeringen avser därför att föreslå en ny lag som innebär att alla kommuner kan anvisas att ta emot nyanlända för bosättning i kommunen. Regeringen föreslår höjning av den statliga schablonersättningen och ändrat ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn.

Artikel på webbplatsen från Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet