Regeringens etableringspaket: Civila samhället

För att underlätta för nyanlända att bli en del av det svenska samhället är det viktigt att inkludera flera delar av samhället i etableringen av nyanlända. Det civila samhället har en nyckelroll i etableringsprocessen. I kommunerna och det civila samhället finns många goda idéer och en stark vilja att engagera sig och bidra positivt till nyanlända invandrares etablering.

Artikel på webbplatsen från Arbetsmarknadsdepartementet, Kulturdepartementet, Socialdepartementet