Regeringens samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården besöker Sjöbo

Idag, den 9 juni, besöker Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Sjöbo kommun. Genom att föra en dialog med företrädare för 51 kommuner är syftet att driva på utvecklingen till en socialtjänst med god kvalitet så att barn och unga får det stöd och den hjälp de behöver. Media bjuds in till en pressträff klockan 12 i kommunhuset.
Pressmeddelande Från Socialdepartementet, Åsa Regnér