Regeringens satsningar på ökad kvalitet inom äldreomsorgen

Regeringen har utsett Susanne Rolfner Suvanto till särskild utredare för att ta fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Socialstyrelsen får också i uppdrag att fördela medel och följa upp satsningen på ökad bemanning inom äldreomsorgen, en satsning som är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.
Pressmeddelande, Webb-TV Från Socialdepartementet, Regeringen, Åsa Regnér