Regeringsbeslut för hållbar kollektivtrafik i landsbygd

Regeringen har fattat två beslut för att främja hållbara transporter i landsbygd. Det handlar om uppdrag till Trafikverket respektive VTI. Uppdragen ska leda till ökad funktionalitet också på banor utanför de stora stråken, samt till att locka fler resenärer att använda kollektivtrafiken också på landsbygden.