Regeringsbeslut om bearbetningskoncessioner

Regeringen fattade idag beslut om att lämna tillbaka fyra ärenden om bearbetningskoncession enligt minerallagen (1991:45) till bergmästaren för ny behandling. Detta gäller överklagandet av bergmästarens beslut om bearbetningskoncession för området Norra Kärr K nr 1 i Jönköpings kommun, överklagandet av bergmästarens beslut om bearbetningskoncession för området Viscaria K nr 7 i Kiruna kommun, ansökan om bearbetningskoncession för området Kallak K nr 1 i Jokkmokks kommun och ansökan om bearbetningskoncession för området Eva K nr 1 i Arvidsjaurs kommun.